Asistent veterinar – Raluca Bratu

Studentӑ in cadrul Facultӑţii de Medicina Veterinarӑ Bucureşti, in anul IV de studii
Face parte din echipa Spitalului Clinic Veterinar Marco Vet din anul 2016
Dorinţa de a ajuta animalele şi ambiţia de a deveni un medic veterinar de calitate sunt cele douӑ trӑsӑturi care mӑ caracterizeazӑ cel mai bine. Cầnd nu sunt la clinicӑ sau la facultate imi place sӑ cӑlӑtoresc alӑturi de prieteni.