Asistent veterinar – Mihaela Breznila

Studentӑ in anul IV la Facultatea de Medicinӑ Veterinarӑ Bucuresti din cadrul USAMVB
M-am alӑturat echipei Marco Vet in vara anului 2016, in cadrul cӑreia mӑ ocup de monitorizarea animalelor spitalizate. Sunt o fire ambiţioasӑ cu spirit de echipӑ. Timpul liber il petrec in familie alӑturi de cei 5 membri necuvầntӑtori.